Zakład Produkcji Betonu

06-516 Szydłowo

telefon:
0-23 655 43 31
501 011 334
501 717 268

e-mail:
kambud-zpb@wp.pl
kambud-piotr@wp.pl

Zakład Produkcji Betonu Kambud zlokalizowany w Szydłowie (niedaleko miasta powiatowego Mława) przy drodze wojewódzkiej nr.544, powstał w 2011 roku w ramach planowanej rozbudowy firmy Kambud Inwestycje Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

Oferujemy transport betonu. Na swoim wyposażeniu posiadamy dwa węzły betoniarskie o łącznej wydajności produkcyjnej 70m3/h, które jesteśmy w stanie dostarczyć własnym taborem transportowym do klienta w cyklu jednorazowego wywozu.

Produkowana przez nas masa betonowa może być podawana przy użyciu urządzeń pompujących jednocześnie w kilku miejscach wskazanych przez Zamawiających.

Proces produkcji mieszanek betonowych w obu węzłach betoniarskich jest w pełni zautomatyzowany. W sposób ciągły wykonywana jest pełna archiwizacja danych produkcyjnych wykonywanych zleceń.

Kruszywa produkcyjne składowane są w zasiekach izolowanych z podziałem na ich rodzaje i frakcje. Cementy i popioły lotne zmagazynowane są w poszczególnych zależnych od klasy silosach. Domieszki chemiczne umieszczone są w ogrzewanych i izolowanych pomieszczeniach węzłów betoniarskich. Procesy technologiczne, produkcyjne i dystrybucja mieszanek betonowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi normami. Nadzór technologiczny, produkcyjny i dystrybucji wynika z wdrożonego i realizowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). W ramach opieki technologicznej i kontroli laboratoryjnej współpracujemy z zewnętrznym, akredytowanym Laboratorium Budowlanym Ag-Cel, jak też z Laboratorium Mobilnym Betonu i Kruszyw SIKA, która jest jednocześnie dostawcą domieszek chemicznych i doradcą technologicznym.

Personel ZPB Kambud posiada odpowiednie uprawnienia, oraz wieloletnie doświadczenie branżowe. Szkolenia uzupełniające i poszerzające kompetencje personelu ZPB Kambud przeprowadzane są w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.